• ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အစီအစဉ်များရေးဆွဲချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ တည်ဆဲဝင်ငွေခွန်ဥပဒေကို ခေတ်ကာလနှင့်လျော်ညီစေရန်အတွက် အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။
  • အဆိုပါ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ (မူကြမ်း) အပေါ် အများပြည်သူများအနေဖြင့် အကြံပြုချက်များပေးနိုင်ပါရန်အတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန Website တွင်လွှင့်တင်ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
  • သို့ဖြစ်ပါ၍ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ကိုလည်း  Income Tax Law (Draft) တွင် ရယူနိုင်ပြီး အဆိုပါ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ (မူကြမ်း) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်များပေးပို့လိုပါက taxpolicyandresearch.ird@gmail.com ​သို့ဖြစ်စေ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄၆) ၊ နေပြည်တော်သို့ လိပ်မူ၍ဖြစ်စေ ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ အကြံပြုချက်များပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။