AttachmentSize
PDF icon ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ673.33 KB
PDF icon ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ333.8 KB
PDF icon ၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ 163.79 KB
PDF icon ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် မြေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် စည်းကြပ်ရန် နှုန်းထားများ145.06 KB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ153.52 KB
PDF icon ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရာတွင် တစ်စတုရန်းပေပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်နှုန်းထားများ27.15 KB