ဝင်ငွေကြေညာလွှာ/လစာနှစ်ချုပ်စာရင်း/နှစ်ချုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရန်နှိုးဆော်ခြင်း