ဝင်ငွေနှင့်တာဝန်

၂။ ဝင်ငွေနှင့်တာဝန် ( Income & Obligation )

တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်
- လစာဝင်ငွေရရှိလျှင်(ဝင်ငွေခွန်)                    
- မြေငှားရမ်းခြင်း၊ အဆောက်အအုံငှားရမ်းခြင်း၊ အခန်းငှားရမ်းခြင်းမှဝင်ငွေရရှိလျှင်(ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့်ဝင်ငွေခွန်)
- အခြေပစ္စည်းတစ်ခုခုရောင်းချ၍မြတ်စွန်းငွေရရှိလျှင်(ဝင်ငွေခွန်)
- အိမ်ခြံမြေ၊အဆောက်အဦ၊မော်တော်ယာဉ်၊ရေယာဉ်များ ဝယ်ယူတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အစု ရှယ်ယာထည့်ဝင်ခြင်းတို့အတွက် ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိလျှင်(ဝင်ငွေခွန်) အသီးသီး ပေးဆောင်ရပါမည်။