(၂၃) ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ

ကြေညာချက်

(ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊   ဒီဇင်ဘာ လ ၂၇  ရက်)

၁။   ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် (၂၃) ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲအတွက် မူလထီလက်မှတ်များကို “က”အက္ခရာမှ အစဉ်လိုက် “ကဆ’’ထိ စုစုပေါင်း အက္ခရာ (၄၀) လုံး၊ ထီစာအုပ် ( ၃၂၇၂၇၂၀ ) အုပ် ရောင်းချခဲ့ ရာတွင် ကုန်စင်အောင် ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည့်အပြင် ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာသည့်အတွက် အရန်ထီအက္ခရာ “ကဇ” တစ်လုံး၊ ထီစာအုပ် ( ၈၁၈၁၈ ) အုပ်ကိုလည်း ကုန်စင်အောင် ထပ်မံရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။   (၂၃) ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲအတွက်ရောင်းချရသည့် အက္ခရာမှာ အရန်ထီ အပါအဝင် စုစုပေါင်း အက္ခရာ (၄၁) လုံးဖြစ်ပါသည်။ ရောင်းချခဲ့ရသည့် ထီအုပ်ရေမှာ (၃၃၅၄၅၃၈) အုပ်ဖြစ်ပြီး ထီလက်မှတ် စောင်ရေမှာ (၃၆၈၉၉၉၁၈) စောင်ဖြစ်ပါသည်။

၃။    ထီလက်မှတ်များ ရောင်းချရငွေမှာ ကျပ်သန်း (၃၃၅၄၅.၃၈၀) ဖြစ်သဖြင့် ၆၀% ခွဲဝေချီးမြှင့်ပေးမည့် ထီဆု ငွေမှာ ကျပ်သန်း ( ၂၀၁၂၇.၂၂၈) ဖြစ်ပါသည်။

၄။   အဆိုပါ ခွဲဝေချီးမြှင့်ပေးမည့် ထီဆုငွေများမှ အောက်ဖော်ပြပါဆုမဲများ ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) အထူးဆုကြီးစနစ်
  (၁) ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင် = (၁) ဆု
  (၂) ကျပ်သိန်းတစ်သောင်း = (၁) ဆု
  (၃) ကျပ်သိန်းငါးထောင် = (၂) ဆု
  (၄) ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင် = (၄) ဆု
  (၅) ကျပ်သိန်းတစ်ထောင် = (၆) ဆု
(ခ) ဆုတစ်ဆုချင်းစနစ်
  (၁) ကျပ်သိန်းငါးရာ = (၁၉) ဆု
  (၂) ကျပ်သိန်းနှစ်ရာ = (၂၁) ဆု
  (၃) ကျပ်သိန်းတစ်ရာ = (၂၃) ဆု
  (၄) ကျပ်သိန်းငါးဆယ် = (၂၃) ဆု
  (၅) ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ် = (၂၄) ဆု
  (၆) ကျပ်ဆယ်သိန်း = (၂၇) ဆု
(ဂ) ဝေဝေဆာဆာပဒေသာဆုမဲစနစ်
  (၁) ကျပ် သုံးသိန်း = (၁၉၀) ဆု
  (၂) ကျပ် နှစ်သိန်း = (၁၉၀၀) ဆု
  (၃) ကျပ် တစ်သိန်း = (၂၀၀၀၀) ဆု
  (၄) ကျပ် ငါးသောင်း = (၂၂၀၀၀၀) ဆု

၄။   ထို့ပြင် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိသောဆုမဲများ၏ ဘဏ္ဍာသိမ်းရငွေမှ ကျပ်သန်း (၂၅၀) အား တစ်ဆုချင်းဆုမဲ ကျပ် ၁၀ သိန်း (၄) ဆု နှင့် ဝေဝေဆာဆာဆုမဲများဖြစ်သည့် ကျပ် ၃ သိန်း (၂၀) ဆုကျပ် ၂ သိန်း (၂၀၀) ဆုကျပ် ၁ သိန်း (၂၀၀၀) ဆုစုစုပေါင်း( ၂၂၂၄) ဆု ကိုလည်းထပ်မံချီးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။   (၂၃) ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲကို (၁.၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့ (သောကြာနေ့)၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီအချိန်တွင် အမှတ် (၃၈၄)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် (၃၇) လမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ၊ ထီဖွင့်ပွဲ ခန်းမ၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။