ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး(၂၅၀)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်ထုတ်ပြန်ခြင်း