ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၄ ၁၃၈၆ ခုနှစ် နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၀ ရက် (၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်)