အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၂၈၄)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သည့် ခုံအမှတ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း