နိုင်ငံတော်သို့ အခွန်ပေးသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်၊ စာရင်းပြောင်းနည်းစနစ်တို့ဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း