အခွန်ထမ်းပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာချက်

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အသိပေးကြေညာချက်

   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် ပုံမှန်ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ သိရှိလိုပါက အခွန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှုဗဟိုအဖွဲ့ရုံး၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၈၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈၃၈၉၃၂၂၊ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (နေပြည်တော်)၊ ဖုန်း နံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃၊ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (ရန်ကုန်)၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (မန္တလေး)၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း အခွန်ထမ်းပြည်သူများအား အသိပေး အပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန